Saturday, May 28, 2011

Fotografia w kraju propagandy

Наша с Андреем открытая лекция в Варшаве в галерее Zachęta в рамках выставки "Двери открываются? Белорусское искусство сегодня":

Fotografia w kraju propagandy
Swietłana Poleszuk w rozmowie z Andriejem Liankiewiczem
31 maja (wtorek) 18:00

Białoruś na krótko wyzwoliła się z mocnego ucisku radzieckiej ideologii. Po dojściu Łukaszenki do władzy, kraj znów pogrążył się świecie propagandy totalitarnej. Jak funkcjonuje w tych warunkach fotografia, medium, którego istotą jest reagowanie na rzeczywistość? Fotografowie zagraniczni przywożą z Białorusi szokujące zdjęcia pobić, aresztowań, przykładów łamania praw człowieka, alkoholizmu i wszechobecnego kiczu wizualnego. Ale co interesuje białoruskich fotografów mieszkających w tym kraju? Będziemy mówić o różnych twórcach: tych, którzy obrali jako kierunek swych poszukiwań apolityczne fantazje i alegorie oraz tych, którzy uważnie badają i rejestrują rzeczywistość. Przede wszystkim jednak opowiemy o tych dzielnych, niezależnych białoruskich dokumentalistach i dziennikarzach będących w stanie, dzięki krytycznemu myśleniu i analizowaniu, stworzyć alternatywny wizerunek Białorusi. Na co patrzą i co widzą? O jakich problemach chcą powiedzieć publiczności? O czym nie mogą milczeć?

Объявление на сайте Zachęta: http://www.zacheta.art.pl/article/view/392/fotografia-w-kraju-propagandy
Объявление на Fotopolis.PL: http://www.fotopolis.pl/index.php?n=12897&skad=news